Click to listen highlighted text!

Gymnasie­särskola

Skolan som
ger dig alla
möjligheter

Om programmet

På Gymnasie­särskolan studerar du i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Undervisningen utformas efter dina förutsättningar och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken

En spännande skolgång

Utbildningen är fördelad på fyra läsår och där vi under senare delen av utbildningen arbetar med din utslussning mot arbetslivet eller daglig verksamhet. På de nationella programmen har du minst 22 veckors arbetsplats­förlagt lärande. På de individuella programmen kan du erbjudas praktik om det gynnar ditt lärande. De nationella programmen är yrkes­inriktade och här läser man kurser som betygssätts.

En skola med höga förväntningar

Gymnasie­särskolan är en egen skolform med egna kursplaner för nationella och individuella program. Programmens karaktärer är olika men mål­sättningen på alla våra program är att ge dig en god förberedelse inför ditt vuxna liv efter skolan i arbete, boende och fritid. På gymnasieskolan arbetar vi för att inkludera alla program. Samarbetet mellan olika program är viktigt och självklart och vi jobbar framgångsrikt med att ständigt skapa spännande och utvecklande ­projekt för eleverna.

En skola
för alla

Inriktningar

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne. Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i park­miljöer passar det här programmet också för dig.

Du ska tycka om att samverka med andra människor och att arbeta med service eftersom du kommer att arbeta bland andra människor.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel. Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med olika människor.
Den här utbildningen är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta på ett varulager.

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din funktions­nedsättning.

Det individuella programmet utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Du läser sex ämnesområden under dina fyra år på gymnasiesärskolan.

Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Du kan också få göra praktik på en arbetsplats som gynnar ditt lärande.

Eleverna svarar

Lärarintervjuer

Just nu finns inga filmer av den här typen.

Bild på studie- och yrkesvägledaren Therése Johansson

Ansvarig SYV

Therése Johansson
  therese.johansson1@varberg.se
  072-983 92 44

Tipsa om programmet

Dela på email
E-post
Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Click to listen highlighted text!