Click to listen highlighted text!

Natur­vetenskaps­programmet (NA)

Allting
börjar med
naturvetenskap

Om programmet

På Naturvetenskaps­programmet ligger fokus på biologi, fysik, kemi och matematik. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Utbildningen varvas därför med experiment och laborationer där du använder modern utrustning i stimulerande miljö.

På skolan

På Peder Skrivares Naturvetenskaps­program får du möjlighet att utveckla din nyfikenhet och kreativitet. Du lär dig om sammanhangen i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och om kemiska processer. Du får också lära dig ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta innebär att du experimenterar och löser problem samtidigt som du stärker din förmåga till kritiskt tänkande, problem­lösning, föra logiska resonemang och se ett mönster.

Plugga vidare

Naturvetenskaps­programmet är ett högskoleförberedande program och under tre år bygger du upp en mycket god grund för fortsatta studier på universitet och högskola. Naturvetenskaps­programmet ger dig en bred grund och möjlighet att söka de flesta utbildningar så som till exempel optiker, sjuksköterska, ekonom, jurist, läkare, lärare, civilingenjör, kemist eller meteorolog.

Utveckla din
nyfikenhet och
kreativitet

Inriktningar

HITTA SVAREN
Inom naturvetenskap finns det många olösta gåtor som väntar på att bli besvarade. Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Exempelvis får du kunskaper om atom- och kärnfysik, organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I biologin får du bland annat kunskaper om cellen och de processer som gör den levande samt hur dessa processer påverkas av omgivningen. Stor vikt läggs vid kemiska och biologiska arbetsmetoder i laboratoriet.

BLI EN PROBLEMLÖSARE
Du lär dig att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, det vill säga att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och arbeta med problemlösning. Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig grund och de som bygger på gissningar och påhitt. Den matematik du får läsa tränar både din förmåga att tänka logiskt, dina möjligheter att föra resonemang som andra förstår samt att dra korrekta slutsatser utifrån dessa.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen.

DET BÄSTA FRÅN TVÅ VÄRLDAR
Den här inriktningen passar dig som både är intresserad av naturvetenskapens gåtor och om hur samhället är uppbyggt och fungerar. På den här inriktningen får du en bred utbildning inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du får en fördjupad förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra.

MIXA NATURVETENSKAP OCH KREATIVT SKAPANDE
Inriktningen särskild variant estet vänder sig till dig som är nyfiken på de naturvetenskapliga områdena men samtidigt vill få utlopp för din kreativa ådra genom att läsa något av de estetiska ämnena bild eller musik.

Du har goda möjligheter till att lyckas väl med dina studier eftersom de estetiska och de teoretiska kurserna berikar varandra.

Den estetiska inriktningen ger dig möjlighet att få utlopp för dina kreativa sidor samtidigt som du har möjlighet att genom program­fördjupningar och individuella val välja de kurser som du behöver för att söka högre natur­vetenskapliga studier. Innehålls­mässigt är denna inriktning i stort sett samma som det nationella naturvetenskapliga programmet.

Kursöversikt

Det här
kommer du
att plugga
Kursöversikt för Naturvetenskapsprogrammet
Kursöversikt för Naturvetenskapsprogrammet

Eleverna svarar

Lärarintervjuer

Bild på studie- och yrkesvägledaren Ann Charlotte Eriksson

Ansvarig SYV

Ann-Charlotte Eriksson
  ann-charlotte.eriksson@varberg.se
  070-370 80 67

Tipsa om programmet

Dela på email
E-post
Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Click to listen highlighted text!