Click to listen highlighted text!

Samhälls­vetenskaps­programmet (SA)

Koll på
hur världen
fungerar

Om programmet

Samhällsvetenskaps­programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Du får kunskap om demokratiska processer och redskap för att kunna ifrågasätta och influera samhället vi lever i. Hur vi påverkas och hur påverkan går till.

På skolan

Du lär dig om de faktorer som både kan påverka och förklara det som sker i samhället på lokal och på global nivå. Du lär dig om samhälls­förhållanden i Sverige och i världen och om makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Du får kunskap inom områden som kommunikation, etik, genus och miljö.

Du får möjlighet att öva på att uttrycka dig i olika skriv- och talsituationer på framförallt svenska och engelska. Du läser även 200 poäng moderna språk.

 

 

Utbildningens innehåll

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållnings­sätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Under utbildningen utvecklar du också din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Plugga vidare

Programmet är högskole­förberedande. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhälls­vetenskapligt område, på högskolan kan du till exempel läsa till statsvetare, lärare, jurist, journalist, kommunikatör, psykolog eller polis. Tillvalen matematik 3 och naturkunskap 2 öppnar upp för studier till exempelvis ekonom eller sjuksköterska.

Upptäck den
stora världen
omkring dig!

Inriktningar

STUDERA MÄNNISKANS BETEENDE
Beteendevetenskap är mycket intressant om du gillar att studera människans beteende från olika perspektiv. Inriktningen ger dig kunskaper om hur vi människor och hela samhället fungerar i Sverige och i resten av världen. Hur allt hänger ihop och vad som påverkar utvecklingen.

Du lär dig också om människans utveckling, ­socialisation och samspel. Du kommer att få jobba mycket i projekt, både på skolan och på uppdrag av andra beställare tex från kommunens förvaltningar.

VERKLIGHETS­ANKNUTNA PROJEKT
Inriktningen Samhällsvetenskap, internationell profil strävar efter att göra studierna så verklighets­anknutna som möjligt. Här kombineras traditionellt skolarbete med aktiviteter och projekt riktat mot det samhälle vi lever i. Genom att uppmuntra till kreativitet och handlings­kraft vill vi tillsammans med dig delta aktivt i samhälls­utveckling både lokalt och globalt. Vi vidgar vyer och du lägger en god grund för vidare studier såväl nationellt som internationellt.

ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
Internationell profil betyder även att du lägger stor vikt vid hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Du studerar konfliktområden i världen, fördjupar dig i politiska och demokratiska system och de utmaningar ett demokratiskt samhälle står inför.

Möjligheterna med
kommunikation är
oändliga

Kursöversikt

Det här
kommer du
att plugga
Kursöversikt för Samhällsvetenskapsprogrammet
Kursöversikt för Samhällsvetenskapsprogrammet

Eleverna svarar

Lärarintervjuer

Bild på studie- och yrkesvägledaren Catharina Blixt Jeppsson

Ansvarig SYV

Catharina Blixt Jeppsson
  catharina.blixt.jeppsson@varberg.se
   070-618 80 39

Tipsa om programmet

Dela på email
E-post
Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Click to listen highlighted text!