Click to listen highlighted text!

Fordon- och transport­programmet (FT)

Allt från
styrenheter
till
kardanaxlar

Om programmet

Vill du arbeta med fordon och transporter? Då är Fordons- och transport­programmet något för dig. Transporter spelar en stor och viktig roll i dagens ­samhälle. Programmet passar dig som har ett stort ­tekniskt intresse och vill arbeta med såväl ­äldre teknik och mekanik som den ­absolut senaste data­tekniken och elektro­niken. Programmet vänder sig också till dig som är intresserade av yrken där man kör lastbilar. Fordon- och transport­­programmet på PS är Teknikcollege­­certifierat.

På skolan

Du lär dig tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Första läsåret studerar du bland annat fordonsteknik där fordonens funktion och konstruktion behandlas samt diagnostik, reparation och service av fordon. Du lär dig grunderna inom fordonsteknik, elektronik och fordonssystem. I utbildningen ingår arbetsplats­förlagt lärande, APL, då du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkes­gemenskapen på en arbetsplats.


Efter gymnasiet

Fordons- och transport­programmet ger dig många valmöjligheter när det gäller jobb inom fordons- och transport­branschen. Du kan till exempel arbeta med service och underhåll av bilar, båtar och maskiner. Du kan också välja att lära dig mer om transporter och logistik.

Plugga vidare

Oavsett vilken inriktning du väljer har du möjlighet att fortsätta dina studier på en yrkes­högskola. Du kan också läsa till kurser under gymnasietiden som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Möjlighet till lärlings­utbildning

Peder Skrivares Fordons- och transport­program kan även ges som lärlings­utbildning i samarbete med lokala företag, vilket ger dig goda kontakter inför framtiden. Du söker till programmet du är intresserad av och väljer yrkes­inriktning till år två. För ytterligare information kan du kontakta programmets studie- och yrkes­­vägledare.

Inriktningar

Inriktningen för dig som vill jobba med plåt och lackering av bilar efter gymnasiet. Du lär dig att rikta upp och byta ut skadade detaljer i karosseri och chassi samt att lackera fordon.

Under utbildningen specialiserar du dig som bilskade­reparatör eller billackerare. Din framtid i yrket ställer stora krav på noggrannhet. Valet av reparationsmetod och hantering av olika material har stor betydelse för kvaliteten. Social kompetens är en viktig del i arbetet med kunder. Som lackerare sätter du sista finishen på bilen! Inriktningen Karosseri och lackering bedrivs som lärlings­utbildning och i samarbete med lokala företag vilket ger dig goda kontakter inför framtiden.

Har du astma eller allergi bör du prata med din skolsköterska om det är lämpligt att du utbildar dig inom karosseri och lackering. På PS erbjuds du också körkortsteori och fyra körlektioner.

Yrkesutgången väljs till åk 3. Yrkesutgång: Bilplåtslagare, Billackerare

Inriktningen lastbil och mobila maskiner vänder sig till dig som är intresserad av stora bilar och maskiners insida.

Den snabba utvecklingen av de tunga fordonen ställer krav på att du har en teknisk förstå­else för att kunna utföra service, underhåll och felsökning på lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar. Du lär dig fordonens funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Skolan fungerar som en bilverkstad där du tränar på att använda verktyg, maskiner, test­instrument och andra hjälpmedel. Att felsöka kräver att du har kunskap om hur olika komponenter i fordonet samverkar.

Yrken som du kan välja efter gymnasie­examen är till exempel lastbils­mekaniker eller maskinmekaniker. Maskinmekaniker arbetar med jordbruk, skogs- och entreprenad­maskiner. Arbetet sker antingen på verkstad eller på den plats där maskinen befinner sig och snabbt behöver komma igång igen. På PS erbjuds du också körkortsteori och fyra körlektioner.

Som personbils­mekaniker behöver du vara både praktiskt lagd och förstå tekniska system. Bilens många mekaniska system styrs idag av elektronik och datorer. Detta ställer stora krav på noggrannhet och att kunna ta till sig ny teknik. Utbildningen på skolan sker med en blandning av teoretiska och praktiska moment uppdelat i kurser.

I dag handlar det mycket om kvalificerad felsökning med hjälp av datorer i bilens datorstyrda system men du lär dig också att serva och reparera fordon. Du kommer att få plocka isär, plocka ihop, kontrollera, justera, svetsa, lära dig om trafiksäkerhet, miljökrav och lagstiftning.

En mekaniker måste kunna jobba med den avancerade bilteknik som finns i dag samt kunna tolka resultaten av felsökningar. Den tekniska utrustningen har ofta manualer samt programvaror på engelska. Eftersom mekaniker också ofta har kundansvaret är det viktigt att lära sig om kundbemötande och att hantera kunder. På PS erbjuds du också körkortsteori och fyra körlektioner.

Inriktningen transport är för dig som vill jobba med att köra tunga fordon och maskiner. Du kan arbeta som lastbils­chaufför och leverera gods till företag eller privat­personer. Mycket av dagens transporter med lastbil är när­transporter och det är då ditt jobb att se till att godset kommer fram på ett bra sätt och att kunden får ett bra bemötande.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Inriktningen ger kunskaper inom transport­system och logistik. I trafikkunskap får då lära dig om vilka trafikregler som gäller. Även kunskap om lastsäkring ingår.

Du behöver naturligtvis kunskaper om hur fordons­transporter sker men också hur man hanterar gods på lager och i terminal. På terminal använder man ofta truck vilket du får lära dig att köra.

Hur man hanterar farligt gods, kran på bil och arbete på väg kommer du också att träna på. Du får lära dig att göra vissa reparationer, att köra och att arbeta med ditt fordon på ett riktigt sätt. Tänk på att det finns vissa medicinska krav för att få körkorts­tillstånd för lastbil (klass C) som kan vara bra att kolla upp.

Kursöversikt

Det här
kommer du
att plugga
Kursöversikt för Fordon- och transportprogrammet
Kursöversikt för Fordon- och transportprogrammet

Eleverna svarar

Lärarintervjuer

Bild på studie- och yrkesvägledaren Rebekka Langerup

Ansvarig SYV

Rebekka Langerup
  rebekka.langerup@varberg.se
  072 164 62 97

Tipsa om programmet

Dela på email
E-post
Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter
Click to listen highlighted text!